Foto: istimewa

Sak derenge kulo nyerat, kulo nyuwun pangapunten menawi wonten klenta klintune seratan kulo niki. Sak lintune dados guru wonten SMA Muhammadiyah 1 Taman – Sidoarjo (SMAM1TA), kulo inggih wali murid, amargi yugo kula sakmenika inggih sekolah wonten ngriki.

Pilihan sekolah wonten SMAM1TA, sanes pilihan kulo, ananging pilihanipun piyambak. Sejatosipun larene dipun tampi wonten SMA Negri,nanging milai wonten SMP sampun gadha cita cita pingin sekolah wonten SMAM1TA.

Alasanipun namung sepilih, namung pingin sekolah ingkang bedo kalian lintune. Senaoso kulo guru, kulo inggih wali murid ingkang ugih gadha pepinginan dateng prestasi ugi pribadi yugo kulo.

Sampun jamak menawi pingin yugane pinter, nanging kulo ugi pingin yugo kulo gadhani akhlak ingkang mulya utawi sae. Miturut pemikiran kulo, siswa saged dados insan mulia meniko keda angsal wejangan pitutur agami ugi tata kromo. Supados wejangan meniko saged dipun tampi ugi dipun lampahi, langkung saene mboten ndamel cara klasikal nanging ndamel cara pendekatan personal.

Pendekatan personal meniko saged dilampahi kanti ndamel cara mbagi kelompok siswa dados sejumlah guru ingkang ngajar.

Guru-guru niki dados Bapak utawi Ibu asuh kelompok-kelompok siswa wonten sekolah. Sehinggo siswa rumaos  angsal perhatian ingkang langsung ugi langkung saking gurune lan sekolahe. Guru inggih saged maringi pitutur, wejangan kados Bapak lan Ibu dateng yogane piyambak. Saged guyonan, serius, curhat kanthi ndamel manah.

Nurut pikiran kulo nyedaki siswa sekedik meniko langkung sae katimbang siswa katha, kados ingkang sampun dilampahi kaliyan wali kelas. Langkung sae malih menawi komunikasine Bpk/Ibu asuh kaliyan kelompok siswa menika ndamel kasih sayang tulus saking manah.

InshaaAlloh siswa SMAM1TA dados insan mulia, dados piyantun ingkang nglampahi agama (sholeh) ugi gadha adab, tata kromo, sopan santun ingkang sae. Aamiin. Wali Murid Hildan Sedoso IPA Tigo

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here