Drs. H. Nadjih Ihsan

Ramadhan ke10
Adab Wajib Dalam Puasa

Sesungguhnya puasa itu memiliki adab sebagai penyempurna ibadah puasa.
Ada adab yang wajib dijaga dan diperhatikan oleh orang yang berpuasa, diantaranya.

 1. Orang yang berpuasa wajib menjaga shalat baik sholat sunnah apalagi yang fardlu. Jangan sampai orang yang berpuasa, kemudian kendur dalam shalat, baik waktu maupun cara shalat.
  فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الماعون : ٤-٥
  Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang orang yang lalai terhadap shalatnya
 2. Orang yang berpuasa wajib menjauhi perkara yang diharamkan Alloh swt, baik perkataan maupun perbuatan, contohnya dia tidak boleh berdusta, artinya memberi kabar yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
  إياكم والكذب فإن الكذب يهدي الي الفجور، الحديث : متفق عليه
  Berhati hatilah kalian dari perkara dusta, karena sesungguhnya dusta itu mengarah kepada kemaksiatan
 3. Orang yang berpuasa wajib menjauhi perkara ghibah yaitu menggunjing dan membahas kejelekan saudaranya.
  Suka membukakan aib sesama, kesana kemari menceritakan keburukan nya.
  ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، الحجرات : ١٢
  Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan bangkai saudaranya…? Maka tentulah kamu merasa jijik
 4. Orang yang berpuasa juga wajib menjauhi perkara namiimah yakni memindahkan omongan orang, kepada orang lain, agar terjadi permusuhan diantara mereka.
  Atau sering disebut adu domba adu domba, domba diadu.
  لا يدخل الجنة نمام، الحديث : متفق عليه
  Orang yang sering melakukan namiimah tidak ada masuk surga

Inilah adab wajib puasa, disamping ada adab wajib, ada juga adab sunnah, in syaa Alloh diterangkan di Ramadhan ke11.

(Sepanjang, 10 Ramadhan 1441 H / 3 Mei 2020 M)
Nadjih Ihsan.